Demografia Szwajcarii

Wzrost populacji w Szwajcarii

Od początku XX wieku Szwajcaria przeszła znaczące zmiany demograficzne, które miały wpływ na społeczeństwo i politykę migracyjną kraju.

Wzrost populacji

(Wzrost populacji Szwajcarii na przestrzeni lat; Źródło: Wikipedia)

 

W 1900 roku populacja Szwajcarii wynosiła około 3,3 miliona osób. Obecnie, w 2024 roku, liczba ta wzrosła do 8,8 miliona, co czyni Szwajcarię jednym z krajów Europy Zachodniej z największym wzrostem populacji. Najbardziej intensywny przyrost liczby ludności miał miejsce między 1950 a 1970 rokiem.

Wzrost populacji Szwajcarii na przestrzeni lat

  • 1900: 3,3 miliona
  • 1950-1970: okres najszybszego wzrostu
  • 2024: 8,8 miliona

 

Średnia długość życia w Szwajcarii

Szwajcaria charakteryzuje się jedną z najwyższych średnich długości życia na świecie. W 2019 roku średnia długość życia wynosiła 85,6 lat dla kobiet i 81,9 lat dla mężczyzn.

W latach 2015-2020 Szwajcaria była drugim krajem na świecie pod względem długości życia.

Długość życia w Szwajcarii

  • Kobiety: 85,6 lat
  • Mężczyźni: 81,9 lat

 

Emigracja i imigracja w Szwajcarii

Główne czynniki wpływające na wzrost populacji Szwajcarii to emigracja i imigracja. W przeszłości, emigracja była często wynikiem ubóstwa i braku możliwości ekonomicznych, zwłaszcza po kryzysach gospodarczych i wojnach. Od lat 60. XX wieku Szwajcaria stała się krajem imigracyjnym, przyciągającym zarówno pracowników sezonowych, jak i uchodźców z różnych regionów świata.

Polityka migracyjna Szwajcarii

Polityka migracyjna Szwajcarii ewoluowała wraz z rosnącą imigracją. Początkowo otwarta na imigrantów, w ostatnich latach stała się bardziej restrykcyjna, szczególnie w kontekście imigracji z krajów spoza Unii Europejskiej.

Mimo to, Szwajcaria nadal przestrzega swoich zobowiązań wobec uchodźców i stosuje się do konwencji genewskiej w zakresie azylu.

 

Więcej na temat demografii Szwajcarii znajdziesz we wpisach po prawej stronie.