Demografia Obcokrajowców w Szwajcarii

Od dekad Szwajcaria jest krajem przyciągającym liczne grupy obcokrajowców.

W 1970 roku liczba zarejestrowanych na stałe obcokrajowców wynosiła 1 001 887, co stanowiło 16,17% całej populacji
Do 2004 roku liczba ta wzrosła do 1 524 663, co oznaczało 20,56% populacji, która wówczas wynosiła około 5,9 miliona obywateli szwajcarskich.

W 2013 roku w Szwajcarii mieszkało 1 937 447 obcokrajowców, co stanowiło 23,8% ogólnej populacji wynoszącej 8,14 miliona.
Spośród nich 1,65 miliona miało obywatelstwo europejskie, co stanowiło 20,2% całej populacji:

 • włoskie: 298 875;
 • niemieckie: 292 291;
 • portugalskie: 253 227;
 • francuskie: 110 103;
 • serbskie: 90 704;
 • kosowskie: 86 976;
 • hiszpańskie: 75 333;
 • macedońskie: 62 633;
 • brytyjskie: 40 898;
 • austriackie: 39 494;
 • bośniacko-hercegowińskie: 33 002;
 • chorwackie: 30 471.

 Pozostała część obcokrajowców pochodziła z różnych kontynentów:

 • 122 941 mieszkańców pochodziło z Azji,
 • 83 873 z Afryki,
 • 78 433 z Ameryk,
 • 4 145 z Oceanii.

Według danych z 2023 roku, aż 40% populacji Szwajcarii ma pochodzenie migracyjne, a 31% stanowią obcokrajowcy.

 

Polonia w Szwajcarii

Polonia w Szwajcarii odgrywa znaczącą rolę w krajobrazie migracyjnym Szwajcarii.

Według statystyk z 2023 roku, w Szwajcarii mieszka ponad 39 tys Polaków. Polska znajduje się na 12 miejscu listy narodowości w Szwajcarii.

 

Lista narodowości obcokrajowców w Szwajcarii

Poz. Narodowość / Kraj Populacja
1  Włochy 337 772
2  Niemcy 320 411
3  Portugalia 258 953
4  Kosowo 156 235
5  Hiszpania 139 594
6  Francja 81 559
7  Turcja 69 361
8  Macedonia Północna 68 581
9  Serbia 58,459
10  Austria 45,464
11  Wielka Brytania 41,121
12  Polska 39,304
13  Erytrea 33,032
14  Chorwacja 28,880
15  Bośnia i Herzegowina 27,920
16  Rumunia 27,299
17  Sri Lanka 26,788
18  Węgry 26,673
19  Brazylia 22,723
20  Holandia 22,044
21  Słowacja 19,824
22  Chiny 18,486
23  USA 18,273
24  Grecja 17,986
25  Syria 17,031
26  Indie 16,239
27  Rosja 15,141
28  Bułgaria 14,922
29  Belgia 14,486
30  Afganistan 10,710

(Lista narodowości pod względem populacji w Szwajcarii z 2023 roku; Źródło: Wikipedia)

 

Proces Naturalizacji w Szwajcarii

Proces naturalizacji w Szwajcarii jest skrupulatnie regulowany.

W 2004 roku 35 700 osób uzyskało szwajcarskie obywatelstwo. Była to nieznacznie większa liczba niż w poprzednim roku (35 424) i czterokrotnie większa niż w 1990 roku (8 658). Około jednej trzeciej z tych naturalizowanych osób pochodziło z państw byłej Jugosławii:

 • 7 900 z Serbii i Czarnogóry,
 • 2 400 z Bośni i Hercegowiny,
 • 2 000 z Macedonii Północnej,
 • 1 600 z Chorwacji.

Dodatkowo 4 200 osób pochodziło z Włoch, 3 600 z Turcji, 1 600 ze Sri Lanki, oraz 1 200 z Portugalii i Francji.

 

Znaczenie Obcokrajowców w Szwajcarii

Obcokrajowcy odgrywają istotną rolę w społeczeństwie szwajcarskim, wpływając na jego kulturę, gospodarkę i demografię.

Szwajcaria, znana z różnorodności kulturowej i otwartości, przyciąga ludzi z różnych części świata, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju. Integracja imigrantów oraz zapewnienie im możliwości uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju jest jednym z priorytetów szwajcarskiej polityki.