Wzrost Populacji w Szwajcarii

Na początku 2024 roku, populacja Szwajcarii wynosiła 8,8 miliona ludzi. Od 1800 do 1990 roku, liczba mieszkańców wzrosła czterokrotnie. Największy wzrost populacji miał miejsce po II wojnie światowej, jednak tempo wzrostu spowolniło w latach 70. i 80. XX wieku. W latach 2000 populacja ponownie zaczęła rosnąć w tempie około 1% rocznie.

Rozmieszczenie Geograficzne

Ponad 75% populacji mieszka na tzw. Wyżynie Szwajcarskiej.

Statystyki Płci

Według statystyk z 2021 roku, w Szwajcarii mieszkało 4.3mln mężczyzn (49.6%) oraz 4.4 mln kobiet (50.4%)

 

Dzienne Statystyki Demograficzne

Według strony World Population Review w Szwajcarii rodzi się jedno dziecko co 6,15 minuty, co daje 234 narodziny dziennie. Jednocześnie, jedna osoba umiera co 7,35 minuty, co przekłada się na 196 zgonów na dzień. Te dane wskazują na dodatni przyrost naturalny.

Imigracja

Co 13 minut jeden emigrant przeprowadza się do Szwajcarii. Całkowity balans demograficzny wychodzi również pozytywny, co oznacza, że liczba ludności wzrasta o jedną osobę co 9,7 minuty.

 

Średnia długość życia

Według statystyk opublikowanych przez rząd federalny w 2019 roku, średnia długość życia w Szwajcarii wynosi 81,9 lat dla mężczyzn i 85,6 lat dla kobiet, z ogólną średnią wynoszącą 83,8 lat dla całej populacji.

Szwajcaria znajduje się w czołówce krajów o najdłuższej średniej długości życia na świecie.

Prognozwa zwrostu ludności Szwajcarii

Według prognoz, populacja Szwajcarii może osiągnąć 9,2 miliona ludzi już do 2030 roku.
Przewiduje się, że liczba ludności wzrośnie do 9,5 miliona do 2040 roku i niemal 10 milionów do 2050 roku.