Brak Religii Państwowej

Szwajcaria nie posiada religii państwowej, chociaż większość jej kantonów (z wyjątkiem Genewy i Neuchâtel) uznaje oficjalne kościoły katolickie i protestanckie.

W niektórych kantonach uznawany jest także Starokatolicki Kościół oraz gminy żydowskie. Kościoły te są finansowane przez opłaty religijne płacone przez swoich wyznawców.

 

Przeważająca Religia Chrześcijańska

Chrześcijaństwo dominuje w Szwajcarii. Według krajowego badania Urzędu Federalnego Statystycznego Szwajcarii, w 2020 roku chrześcijanie stanowili 61,2% populacji (w wieku piętnastu lat i starszych). Wśród nich:

  • 33,8% to katolicy,
  • 21,8% to szwajcarscy protestanci,
  • 5,6% to wyznawcy innych wyznań chrześcijańskich (w tym prawosławni i inni protestanci).

 

Zmieniający się Krajobraz Religijny

Od 1980 roku odsetek chrześcijan w Szwajcarii znacząco zmalał. W 1980 roku chrześcijanie stanowili około 94% populacji, natomiast w 2020 roku liczba ta spadła do 61,2%. W tym samym okresie, liczba niewierzących mieszkańców wzrosła z około 4% do 31%.

Wyniki Eurobarometru z 2010 roku

W sondażu Eurobarometru z 2010 roku na temat wiary w Szwajcarii, odpowiedzi były następujące:

  • 44% – „wierzę w istnienie Boga”,
  • 39% – „wierzę w istnienie pewnego rodzaju ducha lub siły życiowej”,
  • 11% – „nie wierzę w żaden rodzaj ducha, Boga lub siły życiowej”,
  • 6% – „nie wiem”.

Członkostwo w Kościołach w 2020 roku

Według rejestrów kościelnych z 2020 roku:

  • 35,2% populacji było zarejestrowanymi członkami Kościoła Katolickiego,
  • 23,3% - Kościoła Protestanckiego Szwajcarii.

 

Historia Religii w Szwajcarii

Wczesne Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo zostało przyjęte przez galijskich przodków obecnych Szwajcarów (głównie Helwetów) między IV a V wiekiem oraz przez germańskich przodków (głównie Alemannów) między VI a VII wiekiem.

Reformacja i Konflikty Religijne

Starożytna Konfederacja Szwajcarska, która zaczęła się kształtować w XIII wieku, była całkowicie katolicka do XVI wieku. Wówczas stała się jednym z ośrodków Reformacji Protestanckiej, a większość Szwajcarów przyjęła kalwinizm. Konflikty między protestantami a katolikami trwały aż do wojny Sonderbund w 1847 roku, po której ustanowiono prawnie wolność religijną — początkowo tylko dla chrześcijan.

Dyskryminacja i Wolność Religijna

Dyskryminacja prawna wobec Żydów i pewne ograniczenia wobec Kościoła Katolickiego trwały odpowiednio do końca XIX wieku i końca XX wieku. W pierwszej połowie XX wieku Szwajcaria miała absolutną większość protestantów (około 60%) oraz znaczącą populację katolików (około 40%). Od końca XX wieku i przez cały XXI wiek, skład religijny kraju uległ znaczącym zmianom.

Współczesny Skład Religijny

Szwajcaria jest obecnie krajem o zróżnicowanym składzie religijnym, z rosnącą liczbą osób niewierzących oraz przedstawicieli różnych religii. Zmiany demograficzne, migracja oraz globalizacja wpływają na religijny krajobraz Szwajcarii, czyniąc go jednym z najbardziej zróżnicowanych w Europie.