Pozycja Ekonomiczna Szwajcarii

Szwajcaria jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. W 2019 roku, według danych dotyczących Produktu Krajowego Brutto (PKB), Szwajcaria zajmowała 20. miejsce na świecie z PKB wynoszącym 705 miliardów dolarów. Natomiast w przeliczeniu na jednego mieszkańca, z wynikiem 92 371 dolarów, uplasowała się na czwartej pozycji.

 

Średnie Bogactwo i Zamożność w Szwajcarii

Według badań banku Credit Suisse z 2017 roku, średnie bogactwo przypadające na jednego dorosłego mieszkańca Szwajcarii wynosiło 537 599 dolarów, co stanowiło drugi najwyższy wynik na świecie. Co dziesiąta osoba posiadała majątek przekraczający milion dolarów.

Koszty życia w Szwajcarii są najwyższe w Europie. W 2015 roku były one o 63,3% wyższe od średniej w Unii Europejskiej. W 2016 roku Zurych i Genewa zostały uznane za najdroższe miasta na świecie.

 

Struktura Zatrudnienia w Szwajcarii

W 2020 roku w Szwajcarii zatrudnionych było 5 milionów osób. Spośród nich 2,8% pracowało w rolnictwie, 20,8% w przemyśle i rzemiośle, a aż 76,4% w sektorze usług. Na koniec czerwca 2021 roku stopa bezrobocia wynosiła 2,8%.

 

Stabilność Ekonomiczna Szwajcarii

Szwajcarska gospodarka jest jedną z najstabilniejszych na świecie, co w dużej mierze zawdzięcza stabilności cen i szwajcarskiej waluty.

Przykładowo, w 2008 roku roczna inflacja wyniosła 2,4%, co było pierwszym takim wzrostem od 1994 roku, kiedy wynosiła ona 1,8%.

 

Wolność Gospodarcza w Szwajcarii

Wolność gospodarcza jest w Szwajcarii gwarantowana przez artykuł 27 szwajcarskiej konstytucji federalnej oraz przez konstytucje wszystkich 26 kantonów.

W 2020 roku Szwajcaria zajęła 5. miejsce w Indeksie Wolności Gospodarczej.

W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego na lata 2017–2018, dotyczącym konkurencyjności gospodarek, Szwajcaria znalazła się na pierwszym miejscu przed Singapurem i Stanami Zjednoczonymi. Ponadto, w Globalnym Indeksie Innowacyjności Szwajcaria zajmuje pierwsze miejsce, co świadczy o jej ogromnym potencjale innowacyjnym.

 

Dynamika i Innowacyjność Gospodarki Szwajcarii

Szwajcarska gospodarka jest dynamiczna, innowacyjna i stabilna, co sprawia, że kraj ten pozostaje jednym z najważniejszych graczy na światowej scenie ekonomicznej.

Wysoki poziom innowacyjności jest wspierany przez silny sektor badań i rozwoju, współpracę pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym oraz dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.

 

System Podatkowy i Regulacyjny w Szwajcarii

Szwajcaria znana jest również z korzystnego systemu podatkowego i regulacyjnego, co przyciąga międzynarodowe firmy i inwestorów.

Stabilność polityczna i ekonomiczna, a także wysokie standardy życia, czynią Szwajcarię atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Więcej na temat szwajcarskiej gospodarki można znaleźć we wpisach po prawej stronie.