Ropa naftowa

Szwajcaria, mimo swojego wysokiego poziomu przemysłowego, jest krajem silnie uzależnionym od importu paliw kopalnych.

Od lat 50. XX wieku, w związku z gwałtownym wzrostem motoryzacji, ropa naftowa stała się kluczowym źródłem energii.
Odsetek jej zużycia wzrósł między 1910 a 1939 rokiem z 1% do 11%. Następnie, pomiędzy 1990 a 2008 rokiem, spadł z 64% do 55%. W 2014 roku osiągnął poziom 51,5%.

Szwajcaria posiada jedną aktywną rafinerię w Cressier, otwartą w 1966 roku, która jest połączona z południowoeuropejskim systemem rurociągów. Około jednej czwartej zapotrzebowania na paliwa w Szwajcarii jest produkowana lokalnie, reszta jest importowana.

 

Gaz ziemny

Swissgas, główny dostawca gazu ziemnego w Szwajcarii, zarządza jego transportem do czterech regionalnych spółek dystrybucyjnych.

Szwajcaria jest połączona z europejską siecią gazociągów poprzez 12 stacji zasilania, a najważniejszym połączeniem jest Trans-Europa-Naturgas-Pipeline.

W 2021 roku, 43% importowanego gazu pochodziło z Rosji. Wzrasta także produkcja biogazu, który po odpowiednim przetworzeniu jest wprowadzany do sieci gazowej.

 

Energia jądrowa

Energia jądrowa odgrywa kluczową rolę w produkcji energii elektrycznej w Szwajcarii, odpowiadając za około 39% całkowitej produkcji prądu.

Szwajcarskie elektrownie jądrowe, zlokalizowane w czterech reaktorach na trzech różnych obiektach, osiągają roczną dostępność na poziomie około 90%.

W 2017 roku Szwajcarzy zagłosowali za przyjęciem Strategii Energetycznej 2050, zakładającej zakaz budowy nowych elektrowni jądrowych i promowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Energia wodna

Woda jest najważniejszym zasobem naturalnym Szwajcarii.

Szwajcaria jest liderem w produkcji energii z hydroelektrowni, które pokrywają około dwóch trzecich zapotrzebowania na elektryczność. Szwajcaria dysponuje ponad 500 większymi i mniejszymi elektrowniami wodnymi.

Równocześnie kraj importuje znaczne ilości tzw. wody wirtualnej, związanej z importem produktów spożywczych, takich jak truskawki z Andaluzji.

 

Spalanie odpadów

W Szwajcarii działa 29 spalarni odpadów, które dostarczają około 2% całkowitej energii kraju.

Z uwagi na zawartość biomasy w odpadach, połowa tej energii jest klasyfikowana jako odnawialna. Operatorzy spalarni muszą jednak stawić czoła wyzwaniom związanym z wysoką emisją CO2, a do 2050 roku wszystkie spalarnie będą musiały wdrożyć technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

 

Wydobycie surowców

Szwajcaria prowadzi wydobycie surowców takich jak żwir, wapień, glina, granit i sól.

Rocznie zużywa się około 5 milionów ton cementu, z czego większość pochodzi z sześciu krajowych cementowni.

Wydobycie drewna także odgrywa ważną rolę – co roku pozyskuje się około 5 milionów metrów sześciennych drewna, które jest wykorzystywane głównie na potrzeby energetyczne, produkcji papieru oraz w budownictwie.