Produkt Krajowy Brutto Szwajcarii (PKB)

W 2012 roku PKB Szwajcarii wynosiło około 592 miliardów franków szwajcarskich, co przekładało się na 74 010 franków na jednego mieszkańca. Porównując to z Unią Europejską, w 2015 roku Szwajcaria osiągnęła wskaźnik na poziomie 162 (UE-28: 100), co stanowiło około 130% wartości PKB Niemiec.

W 2021 roku nominalne PKB Szwajcarii wynosiło 799,8 miliardów USD, a w przeliczeniu na parytet siły nabywczej (PPP) – 674 miliardów USD.

 

Rynek Pracy w Szwajcarii

Szwajcaria posiada liberalny rynek pracy, co oznacza mniejsze regulacje dotyczące ochrony zatrudnienia w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Taki system umożliwia firmom szybsze dostosowywanie się do zmian koniunkturalnych.

Na początku XXI wieku, w wyniku globalnego spowolnienia gospodarczego, bezrobocie w Szwajcarii wzrosło z 1,6% w 2001 roku do 3,9% w 2004 roku. Po tym okresie gospodarka zaczęła się ponownie rozwijać, a bezrobocie zaczęło maleć.

W 2007 roku średnia stopa bezrobocia wynosiła 2,8%, przy czym w niemieckojęzycznej części kraju była niższa (2,2%) niż w części francuskojęzycznej i w Ticino (4,2%).

W 2021 roku bezrobocie wynosiło 3,0%, a liczba zatrudnionych osiągnęła około 5,09 milionów osób.

 

 

Handel Zagraniczny w Szwajcarii

Szwajcaria jest silnie zaangażowana w handel międzynarodowy. W 2009 roku eksport wyniósł 124,1 miliardów EUR, a głównymi towarami eksportowymi były farmaceutyki, maszyny przemysłowe, precyzyjne instrumenty oraz zegarki. Największymi partnerami handlowymi w eksporcie były Niemcy (19,2%), USA (10%) i Włochy (8,4%).

Import w 2009 roku wyniósł 111,9 miliardów EUR, a Szwajcaria importowała głównie farmaceutyki, maszyny przemysłowe oraz wyroby metalowe. Głównymi partnerami importowymi były Niemcy (32,5%), Włochy (10,7%) i Francja (9,3%).

 

Finanse Publiczne

W 2021 roku dług publiczny Szwajcarii stanowił 27,5% PKB. Dochody państwa wynosiły 34,3% PKB, a wydatki 35,0% PKB, co przekładało się na deficyt budżetowy wynoszący -0,7% PKB.

 

Kluczowe Dane Gospodarcze Szwajcarii

Wskaźniki Wartość
Produkt Krajowy Brutto (PKB) USD 799,8 mld (nominalnie) (2021)
  USD 674,0 mld (PPP) (2021)
PKB na mieszkańca USD 92 248 (nominalnie) (2021)
  USD 77 741 (PPP) (2021)
PKB według sektorów  
- Rolnictwo 1,2 % (2009)
- Przemysł 26,8 % (2009)
- Usługi 72 % (2009)
Wzrost gospodarczy 4,2 % (2021)
Inflacja 0,6 % (2021)
Liczba zatrudnionych ok. 5,09 mln (2021)
Wskaźnik zatrudnienia ok. 58 % (2009)
Bezrobotni 111 378 (30 czerwca 2011)
Stopa bezrobocia 3,0 % (2021)
Handel zagraniczny  
Eksport EUR 124,1 mld (2009)
- Główne towary eksportowe Farmaceutyki, maszyny przemysłowe, precyzyjne instrumenty, zegarki
- Główni partnerzy eksportowi Niemcy: 19,2 % (2009), USA: 10 % (2009), Włochy: 8,4 % (2009)
Import EUR 111,9 mld (2009)
- Główne towary importowe Farmaceutyki, maszyny przemysłowe, wyroby metalowe
- Główni partnerzy importowi Niemcy: 32,5 % (2009), Włochy: 10,7 % (2009), Francja: 9,3 % (2009)
Bilans handlu zagranicznego EUR 12,2 mld (2009)
Finanse publiczne  
- Dług publiczny 27,5 % PKB (2021)
- Dochody państwa 34,3 % PKB (2021)
- Wydatki państwa 35,0 % PKB (2021)
- Deficyt budżetowy -0,7 % PKB (2021)

(Źródło: Wikipedia)