Struktura Gospodarki Szwajcarii

Szwajcaria, znana z wysokiego standardu życia i stabilnej gospodarki, cechuje się różnorodnością w strukturze swoich sektorów gospodarczych.

Od rolnictwa, przez przemysł, po usługi, każdy z tych sektorów odgrywa kluczową rolę w szwajcarskiej gospodarce.

 

Rolnictwo i Surowce naturalne w Szwajcarii

W Szwajcarii rolnictwo zatrudnia mniej niż cztery procent populacji, ale sektor ten jest znacznie wspierany przez rząd w formie dotacji.

Produkcja rolnicza jest zróżnicowana regionalnie: u podnóży Alp i w górach dominuje hodowla bydła i produkcja mleka, podczas gdy na nizinach uprawia się zboża, ziemniaki i buraki cukrowe.

Eksport obejmuje głównie twarde sery, takie jak Emmentaler, Gruyère i Sbrinz. Ważną rolę w regionach takich jak wschodnia Szwajcaria i Wallis odgrywa sadownictwo, a w niektórych obszarach prowadzona jest również uprawa winorośli.

W szwajcarskim rolnictwie dominuje zintegrowana produkcja, a udział terenów uprawianych ekologicznie wyniósł w 2011 roku 10,8%. Liczba gospodarstw ekologicznych rośnie, osiągając 5731 w 2012 roku. W Szwajcarii nie uprawia się roślin genetycznie modyfikowanych, z wyjątkiem badań naukowych.

 

Szwajcaria jest uboga w surowce naturalne. Wydobywa się tu głównie żwir, wapień, glinę, granit i sól. W przeszłości działały kopalnie rudy żelaza, asfaltu, miedzi i złota, jednak większość z nich została zamknięta.

Ważnym zasobem naturalnym jest energia wodna, która zaspokaja dwie trzecie krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Przemysł w Szwajcarii

Sektor przemysłowy Szwajcarii jest znany z produkcji precyzyjnych instrumentów, maszyn, chemii i farmaceutyków, a także z przemysłu spożywczego.

Najważniejsze branże to przemysł zegarmistrzowski, reprezentowany przez szwajcarskie firmy takie jak Swatch Group i IWC, oraz przemysł maszynowy, z firmami takimi jak ABB i Sulzer.

Przemysł farmaceutyczny jest reprezentowany przez gigantów takich jak Novartis i Roche, natomiast sektor chemiczny przez firmę Clariant. Produkcja żywności to domena takich firm jak Nestlé.

 

Energia

Jednym z kluczowych zasobów naturalnych Szwajcarii jest woda, wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Produkcja energii z elektrowni wodnych i elektrowni pompowych stanowiła w 2015 roku około 15% krajowego zużycia energii.

Największą część zapotrzebowania energetycznego pokrywają produkty ropo-pochodne (51%), gaz (14%) oraz energia jądrowa (10%). Udział energii słonecznej i wiatrowej wynosi około 3%.

 

Usługi w Szwajcarii

Sektor usług odgrywa coraz większą rolę w gospodarce Szwajcarii, zatrudniając 73% pracowników w 2003 roku. Wśród największych firm usługowych są światowej klasy banki, takie jak UBS i Credit Suisse, oraz giganci ubezpieczeniowi, jak SwissRe.

Handel surowcami na światowych rynkach, prowadzony przez szwajcarskie firmy, stanowi znaczący segment gospodarki, przewyższając nawet turystykę.

Od prawie 200 lat turystyka, wspierana przez alpejskie krajobrazy i jeziora, jest istotnym sektorem, choć jej znaczenie stopniowo maleje. W 2012 roku turystyka stanowiła 2,6% PKB i zatrudniała 4,4% pracowników.