Od 1959 roku Rada Federalna jest wybierana przez parlament. Składa się ona się z członków czterech głównych partii: liberalnych Wolnych Demokratów, katolickich Chrześcijańskich Demokratów, lewicowych Socjaldemokratów i prawicowej Partii Ludowej, 

Kobiety a prawo głosu

Prawo do głosowania zostało przyznane kobietom w pierwszych kantonach szwajcarskich w 1959 roku, a na szczeblu federalnym w 1971 roku.
Pomimo oporu, w ostatnim kantonie Appenzell Innerrhoden dopiero w 1990 roku.
Po uzyskaniu praw wyborczych na szczeblu federalnym, kobiety szybko zyskały na znaczeniu politycznym. Pierwszą kobietą w siedmioosobowej wykonawczej Radzie Federalnej została Elisabeth Kopp, która pełniła tę funkcję od 1984 do 1989 roku. Pierwszą kobietą-prezydentem była Ruth Dreifuss, wybrana w 1998 roku na prezydenta na rok 1999.

Bomba atomowa

W czasie zimnej wojny władze szwajcarskie rozważały budowę szwajcarskiej bomby atomowej. Tą opcję analizowali fizycy jądrowi z Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu. W ogólnokrajowym referendum przeprowadzonym w kwietniu 1962 roku, Szwajcarzy postanowili nie zakazać broni atomowej w Szwajcarii. Jednakże problemy finansowe związane z budżetem obronnym uniemożliwiły przeznaczenie znacznych funduszy, a Traktat o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej z 1968 roku został uznany za ważną alternatywę. Wszystkie pozostałe plany budowy broni jądrowej zostały porzucone do 1988 roku.

Nowy Kanton

W 1979 roku część regionu Berner Jura uzyskała niepodległość, pozostając jednocześnie w Federacji Szwajcarii, co doprowadziło do utworzenia nowego kantonu Jura.

Demografia po wojnie

Demografia Szwajcarii zmienia się w sposób podobny do innych państw Europy Zachodniej. Od 1945 roku populacja Szwajcarii wzrosła z około 4,5 do 7,5 miliona, głównie pomiędzy 1945 a 1970 rokiem. Wzrost populacji utrzymuje się na poziomie około 0,5% rocznie od lat 90., głównie z powodu imigracji.

Pomimo że katolicy i protestanci stanowią ponad 95% populacji razem wziętych, liczba osób bez przynależności religijnej wzrosła do ponad 10% w latach 2000. Populacja muzułmańska również wzrosła z praktycznie zera do około 4% w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Włosi byli największą grupą cudzoziemców mieszkającą w Szwajcarii od lat 20. XX wieku, ale rozpad Jugosławii w latach 90. oraz masowa imigracja uchodźców zmieniła ten obraz. Obecnie największą grupę cudzoziemców stanowią mieszkańcy pochodzenia z byłej Jugosławii, którzy liczą około 200 000 osób (około 3% populacji).

Ataki terrorystyczne

W latach 1969 i 1970 Szwajcaria nagle stała się celem palestyńskich terrorystów. Trzy ataki na transport powietrzny wstrząsnęły krajem. W sumie 51 osób, w tym jeden terrorysta, straciło życie w atakach palestyńskich terrorystów. Zniszczono także dwa samoloty linii lotniczych SWISS.

Członkostwo w europejskich wspólnotach

W 1960 roku Szwajcaria stała się członkiem nowo założonej Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA).
Szwajcaria była jednym z założycieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 1961 roku.

Po długim krajowym sporze politycznym, który głównie koncentrował się wokół kwestii neutralności, Szwajcaria dołączyła do Rady Europy w 1963 roku i ratyfikowała Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w 1974 roku.

W 1970 roku Rada Federalna podjęła pierwsze kroki Szwajcarii w kierunku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), co zaowocowało umową o wolnym handlu w 1972 roku. W 1973 roku Szwajcaria dołączyła do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

W grudniu 1992 roku, szwajcarscy wyborcy odrzucili propozycję przystąpienia do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)- 50,3% głosujących było przeciw.

Szwajcaria a Unia Europejska

W marcu 2001 roku, Szwajcarzy odrzucili dołączenie do Unii Europejskiej. 76,8% głosujących było przeciw.

Mimo oporu Szwajcarów wobec przystąpienia do UE, wyborcy zaakceptowali bilateralne umowy z UE.

W referendum w czerwcu 2005 roku szwajcarscy wyborcy zatwierdzili przystąpienie do strefy Schengen.

Pandemia Koronowirusa

Ze względu na pandemię Covid-19 Rada Federalna ogłosiła "stan nadzwyczajny" na mocy ustawy o epidemii z dnia 28 lutego 2020 roku.
Został on zastąpiony "sytuacją nadzwyczajną" od 16 marca 2020 roku, która obowiązywała do 19 czerwca 2020 roku. Sytuacja nadzwyczajna dała Radzie Federalnej uprawnienia do rządzenia na podstawie prawa nadzwyczajnego. Był to pierwszy raz od drugiej wojny światowej kiedy Rada Federalna skorzystała z tej opcji na dłuższy okres czasu.

Szwajcaria i ONZ

9 czerwca 2022 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało Szwajcarię jako jednego z dziesięciu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, uzyskując 187 z 190 ważnych głosów. Dwuletnia kadencja trwa od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. Wszystkie główne partie poparły kandydaturę, z wyjątkiem SVP. Wyraziła ona obawy co do neutralności.