W Szwajcarii mieszka ponad 39 tys. Polaków (dane z 2023 roku). Polska znajduje się na 12 miejscu listy narodowości w Szwajcarii.

Historia Polonii w Szwajcarii

  • Wielkiej Emigracja: W XIX wieku wielu Polaków szukało schronienia w Szwajcarii. W 1868 roku, z okazji stulecia zawiązania konfederacji barskiej, polscy emigranci ufundowali Kolumnę Barską w Rapperswil. Dwa lata później powstało tam Polskie Muzeum, gdzie w latach 1892–1896 pracował i tworzył Stefan Żeromski.
  • I wojna światowa: W 1915 roku, Henryk Sienkiewicz i Ignacy Jan Paderewski, przebywając w Vevey, założyli Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Henryk Sienkiewicz zmarł tam w 1916 roku.
  • Front Morges: W 1936 roku, w Morges, z inicjatywy gen. Władysława Sikorskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, zawarto polityczne porozumienie zwane Frontem Morges.
  • II wojna światowa: Po 1940 roku do Szwajcarii przybyło około 12 tysięcy polskich żołnierzy, którzy zostali internowani i rozmieszczeni w obozach na terenie kraju. Ich wkład w rozwój infrastruktury kraju, m.in. budowa tysięcy kilometrów dróg zwanych Polenweg oraz liczne pola uprawne i mosty, jest do dziś wspominany.
  • Emigracja w latach 60. i 70.: W tym okresie Szwajcaria stała się popularnym celem emigracji dla Polaków z powodu trudnej sytuacji politycznej i chęci poprawy warunków życiowych. W tym czasie miała miejsce również "emigracja solidarnościowa" związana z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce.

Społecznośc Polaków w Szwajcarii

Największe skupiska Polaków znajdują się w niemieckojęzycznych regionach Szwajcarii, głównie w okolicach Zurychu i Winterthuru.

Mniejsze grupy Polaków osiedlają się w francuskojęzycznej Romandii, szczególnie w kantonach Genewa i Vaud, a najmniejsza liczba Polaków mieszka w włoskojęzycznym Ticino.

Organizacje polonijne

Polonia w Szwajcarii charakteryzuje się zróżnicowaniem organizacyjnym, co wynika z różnic pokoleniowych i specyfiki lokalnej, takiej jak podział językowy według kantonów i regionów.

W ostatnich latach powstało wiele aktywnych organizacji polonijnych, w tym Polskie Kluby, zespoły tańca, Polskie Parafie, a także polskie sklepy spożywcze.

Aktywność w internecie

Polacy w Szwajcarii są aktywni także w internecie. Istnieje wiele stron internetowych, blogów oraz grup na Facebooku, które skupiają Polaków mieszkających w Szwajcarii.