Obecny Kanclerz Federalny Szwajcarii

Kanclerz Federalny Szwajcarii pełni istotną rolę w strukturze politycznej tego kraju, zarządzając Kancelarią Federalną i wspierając Radę Federalną w codziennych zadaniach.

Obecnie, w 2024 roku, funkcję tę sprawuje Viktor Rossi.

Kancelrz Federacyjny Szwajcarii(Kanclerz Federalny Szwajcarii 2024r - Viktor Rossi; Źródło: Wikipedia)

 

Rola Kanclerza Federalnego

W Szwajcarii nie ma roli premiera. Kanclerz Federalny, znany z niemieckiego jako Bundeskanzler, nie pełni roli premiera, jak to ma miejsce w wielu innych krajach. W szwajcarskiej demokracji koalicyjnej, gdzie wszystkie główne partie są reprezentowane w rządzie, Kanclerz pełni funkcję ponadpartyjną.

 

Obowiązki Kanclerza Federalnego Szwajcarii

Kanclerz Federalny zarządza Kancelarią Federalną, pełniąc funkcję szefa sztabu Rady Federalnej. Do jego obowiązków należy:

  • Uczestnictwo w cotygodniowych posiedzeniach Rady Federalnej: Kanclerz, wraz z dwoma wicekanclerzami, bierze udział w tych spotkaniach, posiadając głos doradczy i możliwość składania wniosków.
  • Zarządzanie Kancelarią Federalną: Kanclerz wspiera Radę Federalną i urzędującego prezydenta Szwajcarii w codziennej pracy.
  • Koordynacja działań rządu: Kanclerz planuje i koordynuje działania Rady Federalnej, dbając o sprawne funkcjonowanie administracji rządowej.

 

Wybór Kanclerza Federalnego

Kanclerz Federalny jest wybierany przez Zjednoczone Zgromadzenie Federalne tego samego dnia, co wybór członków Rady Federalnej.

Kadencja Kanclerza trwa cztery lata.

 

Znaczenie Roli Kanclerza

Kanclerz Federalny pełni kluczową funkcję w zapewnianiu efektywności działań rządu Szwajcarii.

Mimo że Bundeskanzlerzy są członkami partii politycznych, zwykle nie pełnili oni wcześniej ważnych funkcji partyjnych, pracując głównie jako szefowie urzędników w administracji federalnej.