Partie polityczne w Szwajcarii

Partie polityczne w Szwajcarii są silnie związane z szwajcarskim federalizmem. Największe partie zazwyczaj działają na wszystich poziomach - federalnym, kantonalnym i gminnym. Wiele małych partii ogranicza się do polityki na poziomie kantonu lub gminy.

 

Największe szwajcarskie partie polityczne

Lista zawiera orientację polityczną i udział wyborczy w wyborach do Rady Narodowej w 2023 roku:

 • Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), prawica - 27,9%
 • Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii (SP), lewica - 18,3%
 • Wolnościowa Partia Szwajcarii (FDP), centrum-prawica - 14,3%
 • Partia Centrum (Die Mitte / Le Centre), centrum / centrum-prawica - 14,1%
 • Partia Zielonych Szwajcarii (GSP), lewica - 9,8%
 • Zielono-Liberalna Partia Szwajcarii (GLP), centrum - 7,6%

 

partie polityczne - podział głosów

(Podział głosów na dane partie w 2019r; Źródło: Wikipedia)

 

6 Najwiekszych partii politycznych na poziomie krajowym

Szwajcarska Partia Ludowa (SVP):

 • SVP jest największą partią polityczną w Szwajcarii, znana ze swojej konserwatywnej, nacjonalistycznej i prawicowej ideologii.
 • Jej polityka skupia się na kwestiach imigracji, integracji europejskiej, bezpieczeństwa i suwerenności narodowej.
 • SVP często prowadzi kampanie oparte na hasłach antyimigracyjnych i antyislamskich, co przyciąga głosy wyborców niezadowolonych z rosnącej liczby imigrantów w Szwajcarii.
 

Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii (SP):

 • SP reprezentuje lewicowe i socjaldemokratyczne wartości, takie jak sprawiedliwość społeczna, równość ekonomiczna i ochrona środowiska.
 • Partia ta angażuje się w walkę o prawa pracowników, system opieki zdrowotnej dostępny dla wszystkich i programy społeczne mające na celu likwidację nierówności społecznych.
 • SP jest jedną z głównych partii opozycyjnych w Szwajcarii, często krytykując rządzące partie za ich politykę gospodarczą i społeczną.
 

Wolnościowa Partia Szwajcarii (FDP):

 • FDP to partia liberalna, której podstawowe wartości to wolność jednostki, wolny rynek, przedsiębiorczość i minimalna ingerencja państwa w gospodarkę.
 • Jest jednym z głównych rzeczników integracji Szwajcarii z Europą i promuje współpracę międzynarodową oraz otwarcie na świat.
 • FDP jest często opisywana jako partia biznesowa, ponieważ jej polityka sprzyja sektorowi prywatnemu i wolnemu rynkowi.
 

Partia Zielonych Szwajcarii (GPS):

 • GPS jest partią ekologiczną, której głównym celem jest ochrona środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój i walka ze zmianami klimatycznymi.
 • Partia ta promuje inwestycje w odnawialne źródła energii, ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i poprawę jakości życia poprzez ekologię.
 • GPS aktywnie angażuje się w kwestie społeczne i ekonomiczne, dążąc do stworzenia bardziej sprawiedliwego i ekologicznego społeczeństwa.

 

Zielono-Liberalna Partia Szwajcarii (GLP):

 • GLP jest partią centrową, łączącą ekologiczne wartości z liberalnym podejściem do gospodarki.
 • Reprezentuje postawę otwartą na zmiany, promując innowacje, równość szans i odpowiedzialność społeczną.
 • GLP dąży do znalezienia równowagi między ochroną środowiska a zachętą do przedsiębiorczości i innowacji.

 

Partia Centrum:

 • Reprezentuje ona umiarkowany i centrowy nurt polityczny.
 • Skupia się na kwestiach etycznych, społecznych i moralnych, promując jednocześnie dialog, tolerancję i współpracę między różnymi grupami społecznymi.
 • Jest zwolennikiem polityki społecznej, solidarności społecznej i współpracy międzynarodowej w duchu pokoju i sprawiedliwości.

 

Partie polityczne na poziomie krajowym

Najważniejszymi partiami w Szwajcarii są tzw. partie Rady Federalnej. Są to partie z największą liczbą wyborców, które mają co najmniej jednego przedstawiciela w rządzie państwowym, czyli w Szwajcarskiej Radzie Federalnej. 

Scena polityczna w Szwajcarii tradycyjnie dzieli się na liberalno-konserwatywny oraz lewicowo-zielony obóz. Równowaga między tymi dwoma obozami prawie nie zmieniła się na poziomie krajowym od wprowadzenia proporcjonalnego systemu wyborczego w 1919 roku - około 2/3 głosuje na partie liberalno-konserwatywne, a 1/3 część na lewicowo-zielone partie.

Zmiany w Układzie Politycznym

Od końcówki lat 90. XX wieku można było zauważyć osłabienie prawicowego-centrum (FDP, CVP) na rzecz bardziej "radykalnej" prawicy (SVP).  Jednak po wyborach w 2011 roku  centrum zostało ponownie wzmocnione.
W 2021 roku CVP i BDP po porażkach wyborczych w 2019 roku połączyły się, tworząc partię Centrum (Die Mitte / Le Centre).