Obecny Prezydent Szwajcarii

Prezydentem Szwajcarii, a oficjalnie Prezydentem Federalnym Szwajcarii, w 2024 roku jest Viola Amherd.

 

prezydent szwajcarii viola amherd(Prezydent Szwajcarii 2024 - Viola Amherd; Źródło: Wikipedia)

 

Rola Prezydenta Federalnego w Szwajcarii

Rola prezydenta w Szwajcarii różni się od tej w innych krajach, takich jak Austria czy Niemcy.

Prezydent Szwajcarii nie jest głową państwa ani szefem rządu. Konstytucja Szwajcarii przewiduje, że wszystkie sprawy są prowadzone przez Radę Federalną w kolegialnym trybie. W przypadku równości głosów, prezydent jako "primus inter pares" ma decydujący głos.

Funkcja Prezydenta Federalnego w Szwajcarii jest uważana za "drugorzędne zadanie". Prezydent nadal prowadzi departament, za który jest odpowiedzialny, co zajmuje większość jego czasu pracy. Do obowiązków prezydenta należą również zadania reprezentacyjne w kraju i za granicą, takie jak:

  • Wygłaszanie oficjalnych przemówień radiowych i telewizyjnych z okazji Nowego Roku oraz narodowego święta Szwajcarii 1 sierpnia.
  • Przyjmowanie tradycyjnego noworocznego przyjęcia dla Korpusu Dyplomatycznego w Federalnym Zgromadzeniu.

 

Wybór Prezydenta Federalnego

Prezydent Federalny wybierany jest co roku spośród członków Rady Federalnej przez Zjednoczone Zgromadzenie Federalne. Ponowne wybory bezpośrednio po jednej kadencji są wykluczone.

Obowiązuje zasada starszeństwa, która przewiduje, że prezydentem zostaje ten członek Rady Federalnej, który od dłuższego czasu nie pełnił (lub jeszcze nie pełnił) tej funkcji.

 

Znaczenie Roli Prezydenta

Rola Prezydenta Federalnego Szwajcarii jest kluczowa dla stabilności politycznej kraju. Prezydent przewodniczy posiedzeniom Rady Federalnej, co zapewnia koordynację i efektywność działań rządu.

Choć prezydent nie posiada tak szerokich uprawnień jak w innych krajach, jego funkcje reprezentacyjne i decydujący głos w Radzie Federalnej mają istotne znaczenie dla funkcjonowania szwajcarskiego systemu politycznego.