Flaga Szwajcarii przedstawia biały krzyż na środku kwadratowego, czerwonego pola:

 

Flaga Szwajcarii

(Flaga Szwajcarii)

Biały krzyż jest znany jako krzyż szwajcarski lub krzyż federalny.
Jego ramiona są równoramienne, a ich stosunek długości do szerokości wynosi 7:6. Wielkość krzyża w stosunku do pola została ustalona w 2017 roku i wynosi 5:8.

Obok flagi Watykanu, flaga Szwajcarii jest jedną z dwóch kwadratowych flag narodowych na świecie.

 

Historia Flagi Szwajcarii

Flaga Szwajcarii podczas walk na przełomie 1400-1500
(Flaga Szwajcarii podczas walk na przełomie 1400-1500; Źródło: Wikipedia)

Średniowiecze

Pochodzenie białego krzyża przypisuje się trzem legendom: Legionowi Tebańskiemu, Reichssturmfahne (Cesarskiej Fladze Wojennej) z XII wieku oraz Arma Christi.
Król Rudolf I Habsburg pozwolił rzekomo na umieszczenie tych symboli na jednolicie czerwonej chorągwi bojowej w 1289 roku podczas kampanii w Besançon.

Biały krzyż jako znak polowy wojsk Starej Konfederacji Szwajcarskiej po raz pierwszy pojawił się w bitwie pod Laupen w 1339 roku, gdzie był naszywany na ubraniach bojowników w formie dwóch pasów tekstyliów, w kontrze do czerwonego krzyża św. Jerzego Habsburgów i krzyża św. Andrzeja używanego przez Burgundię i Maksymiliana I. Pierwsza flaga reprezentująca konfederację, a nie poszczególne kantony, mogła być użyta w bitwie pod Arbedo w 1422 roku. Była to trójkątna czerwona flaga z wydłużonym białym krzyżem.

 

Wczesna nowożytność

Pierwsze wzmianki o oddzielnej fladze reprezentującej Konfederację pochodzą z 1540 roku, w kontekście sił pomocniczych wysłanych przez Szwajcarów do miasta Rottweil. Zdecydowano wtedy, że pomocnicy otrzymają „czerwoną flagę z białym, pionowym krzyżem”. Z powodu neutralności Szwajcarii, znak ten przestał być używany po 1540 roku, ale stał się symbolem Konfederacji, pojawiając się na medalach i innych symbolicznych przedstawieniach.

Pod koniec XVI wieku kantony zaczęły przyjmować flagi oparte na białym krzyżu, zwykle przedzielone paskami w kantonalnych kolorach. Ten typ flagi, zwany flammé, stał się popularny w XVII wieku i był używany przez szwajcarskie regimenty najemników do końca XVII wieku.

 

Okres napoleoński i odnowiona Konfederacja

Po inwazji francuskiej w 1798 roku i upadku Konfederacji, Helwecka Republika wprowadziła trójkolorową flagę zielono-czerwono-żółtą. Generał Niklaus Franz von Bachmann użył białego krzyża na czerwonym tle w kampaniach 1800 i 1815 roku.

W 1814 roku Tagsatzung ponownie wprowadził biały krzyż na czerwonym polu jako pieczęć Konfederacji.

Flaga Szwajcarii z 1815
(Flaga Szwajcarii z 1815roku)

 

Współczesna Szwajcaria

Konstytucja z 1848 roku nie określała flagi narodowej, ale białego krzyża na czerwonym polu używano dla wszystkich wojsk federalnych.

W 1889 roku Rada Federalna wprowadziła stosunek 7:6 dla ramion krzyża, aby nadać mu oficjalny status.
Prawo flagowe z 2013 roku (obowiązujące od 2017 roku) definiuje zarówno flagę, jak i herb Szwajcarii na podstawie wzoru graficznego.

 

Użycie flagi w Szwajcarii

Flaga Szwajcarii jest wywieszana przez cały rok na prywatnych i komercyjnych budynkach jako wyraz patriotyzmu, szczególnie na obszarach wiejskich. Często razem z flagami kantonalnymi i gminnymi.

 Flagi Szwajcarii na ulicach Berna
(Flagi Szwajcarii na ulicach Berna)

Podczas święta Narodowego Szwajcarii, 1 sierpnia, ulice i budynki są tradycyjnie ozdobione flagami.

Flaga i herb Szwajcarii są również często używane jako elementy projektowe na towarach, szczególnie na wysokiej jakości produktach lub na towarach skierowanych do turystów. Przykładem są emblematy Victorinox i Wenger, producentów scyzoryków szwajcarskich, które bazują na herbie Szwajcarii. Jest to częścią tak zwanego "Swissness".

 

Użycie oficjalne

Wywieszanie flagi na budynkach publicznych (federalnych, kantonalnych i gminnych) nie jest jednolicie uregulowane. Wiele budynków publicznych jest wyposażonych w maszty flagowe (najczęściej po jednym dla flagi federalnej, kantonalnej i gminnej), ale flagi te są wywieszane tylko przez część roku lub tylko w Dniu Narodowym.

W Bernie flaga jest wywieszana na kopule Pałacu Federalnego podczas sesji Zgromadzenia Federalnego.

 

Ochrona prawna

Zniszczenie, usunięcie lub zbezczeszczenie szwajcarskiej, kantonalnej lub gminnej flagi lub herbu, wywieszonego przez władze publiczne, jest karalne grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat zgodnie z kodeksem karnym.

Komercyjne użycie szwajcarskiego krzyża lub flagi Szwajcarii było technicznie zabronione przez Federalną Ustawę o ochronie publicznych herbów i innych insygniów z 1931 roku, ale zakaz ten nie był egzekwowany. 

Wzrost komercyjnego użycia herbu Szwajcarii spowodował wprowadzenie licznych regulacji federalnych, zwanych "regulacją Swissness" (Swissness-Verordnung), obowiązujących od 2017 roku. Użycie flagi szwajcarskiej jest ogólnie dozwolone, pod warunkiem, że nie jest ono mylące ani sprzeczne z porządkiem publicznym, moralnością lub obowiązującym prawem. Przepisy przewidują "prawo do kontynuacji używania" dla znaków towarowych zarejestrowanych przed 2010 rokiem.

 


Najczęstsze pytania dotyczące flagi Szwajcarii

1. Co oznacza krzyż na fladze Szwajcarii?

Biały krzyż symbolizuje zarówno krzyż chrześcijański jak i znak polowy Starej Konfederacji.

2. Co przedstawia flaga Szwajcarii?

Flaga Szwajcarii przedstawia biały krzyż na środku kwadratowego, czerwonego pola.

3. Czy flaga Szwajcarii jest kwadratowa?

Tak, flaga Szwajcarii jest kwadratowa. Jest jedną z dwóch kwadratowych flag na świecie - obok flagi Watykanu.