„Swiss Made” to oznaczenie wskazujące, że produkt został wyprodukowany na terenie Szwajcarii.

Jest to oznaczenie chronione na mocy różnych szwajcarskich i międzynarodowych przepisów i traktatów. Zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Znaków Towarowych i Oznaczeń Pochodzenia, produkt może być oznaczony jako „Swiss Made”, jeśli spełnia następujące kryteria:

  • Produkty spożywcze: 80% wagi surowców i zasadnicze przetwarzanie muszą odbywać się w Szwajcarii.
  • Produkty przemysłowe: 60% kosztów produkcji i 50% zasadniczego etapu produkcji muszą odbywać się w Szwajcarii.
  • Usługi: siedziba i administracja firmy muszą znajdować się w Szwajcarii.

 

zegarek swiss made
(Zegarek "Swiss Made")

Szwajcarskie prawo dotyczące zegarków uznaje je za „Swiss Made”, jeśli:

  • ich rozwój techniczny jest prowadzony w Szwajcarii,
  • mechanizm jest szwajcarski,
  • montaż mechanizmu i ostateczna inspekcja są przeprowadzane w Szwajcarii,
  • co najmniej 60% kosztów produkcji pochodzi z Szwajcarii.

 

Historia

Określenie „Swiss Made” zostało formalnie przyjęte pod koniec XIX wieku i jest wyjątkowe, ponieważ większość innych krajów używa frazy „Made in (nazwa kraju)”.

Najczęściej spotykane jest na szwajcarskich zegarkach. Szwajcarskie prawo pozwala na używanie określeń „Suisse”, „produit suisse”, „fabriqué en Suisse”, „qualité suisse” lub ich tłumaczeń, „Swiss”, „Swiss Made”, „Switzerland”, tylko na zegarkach wyprodukowanych w Szwajcarii.

 

Regulacje Prawne

Dwa akty prawne regulują używanie oznaczenia „Swiss Made”:

  • Federalna Ustawa o Ochronie Znaków Towarowych i Oznaczeń Pochodzenia, która dotyczy wszystkich rodzajów produktów.
  • Ordinance on the Use of «Switzerland» or «Swiss» for Watches, odnosząca się konkretnie do zegarków.

Teksty obu ustaw są dostępne w językach urzędowych Szwajcarii oraz po angielsku.

 

Zastosowanie poza Szwajcarią

Poza Szwajcarią, wymogi prawne dotyczące używania terminów „Swiss” i „Swiss Made” są takie same. Szczególnie w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Hongkongu jako zarejestrowane znaki certyfikacyjne.