Szwajcaria, znana z liberalnego podejścia do wielu kwestii społecznych, zalegalizowała aborcję w pierwszym trymestrze ciąży w 2002 roku, po długoletnich debatach i referendach.

Prawo to pozwala na dokonanie aborcji w ciągu pierwszych dwunastu tygodni ciąży, pod warunkiem przeprowadzenia konsultacji i złożenia przez kobietę oświadczenia, że znajduje się w sytuacji kryzysowej. Po upływie dwunastu tygodni aborcja jest legalna tylko w przypadku, gdy ciąża stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego lub psychicznego kobiety.

 

Historia Prawna

Przed 2002 rokiem aborcja była technicznie dostępna tylko z restrykcyjnymi wskazaniami medycznymi. Próby zalegalizowania aborcji w pierwszym trymestrze nie powiodły się w referendum w 1977 roku.

Jednak w kolejnych latach społeczeństwo odrzuciło inicjatywy mające na celu zaostrzenie przepisów dotyczących aborcji.

Ostatecznie, w marcu 2001 roku, Zgromadzenie Federalne Szwajcarii zatwierdziło zmianę kodeksu karnego, umożliwiającą aborcję na żądanie w pierwszym trymestrze ciąży. W czerwcu 2002 roku, 72.2% głosujących poparło tę zmianę w referendum.

 

Praktyka

Od października 2002 roku, kobiety w Szwajcarii mogą legalnie dokonywać aborcji do 12. tygodnia ciąży po złożeniu oświadczenia o sytuacji kryzysowej i uzyskaniu odpowiednich informacji od lekarza. Po 12. tygodniu, aborcja jest możliwa tylko ze względów medycznych.

Kobiety poniżej 16. roku życia muszą skorzystać z konsultacji w specjalistycznym ośrodku, ale nie są zobowiązane do informowania członków rodziny ani uzyskiwania ich zgody.

W 2014 roku szwajcarscy wyborcy odrzucili inicjatywę mającą na celu wyłączenie aborcji z publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Obecnie, aborcje są objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, co sprawia, że są one dostępne dla wszystkich kobiet, które są ubezpieczone.

 

Statystyki

W 2020 roku w Szwajcarii przeprowadzono 11'143 aborcje, z czego 97.9% dotyczyło kobiet mających legalny pobyt w kraju. 95% aborcji miało miejsce w pierwszym trymestrze ciąży.

Dominującą metodą były zabiegi farmakologiczne (często z użyciem mifepristonu i misoprostolu), stanowiące 79% wszystkich przypadków. Reszta była przeprowadzana chirurgicznie.

 

Porównanie Międzynarodowe

Szwajcaria ma jeden z najniższych wskaźników aborcji wśród krajów rozwiniętych, co przypisuje się szeroko zakrojonej edukacji seksualnej, powszechnemu stosowaniu antykoncepcji oraz wysokiemu poziomowi społeczno-ekonomicznemu.

W 2013 roku wskaźnik aborcji wynosił 6.4 na 1000 kobiet, co jest znacząco niższe w porównaniu do Wielkiej Brytanii (17.5), Francji (15) czy Stanów Zjednoczonych (16).