Opieka zdrowotna w Szwajcarii jest znana z wysokiej jakości i dobrze zorganizowanego systemu, jednak jej koszty stanowią znaczące wyzwanie zarówno dla pacjentów, jak i dla całej służby zdrowia.

System ten jest regulowany przez Federalny Urząd Zdrowia Publicznego (Bundesamt für Gesundheit) i charakteryzuje się kompleksowym podejściem do finansowania i organizacji usług medycznych.

 

Taryfy i Regulacje Cenowe w Szwajcarii

Ceny za usługi medyczne w Szwajcarii są ściśle regulowane. Od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje ogólnokrajowy system taryfowy (Tarmed), który przydziela każdej usłudze medycznej określoną liczbę punktów.

Teoretycznie oznacza to, że rachunki za usługi medyczne w całym kraju są takie same. Jednak wartość punktu taryfowego różni się w zależności od kantonu, co sprawia, że te same usługi mogą mieć różne ceny w różnych częściach Szwajcarii. Te różnice wynikają z odmiennych dochodów, struktur kosztów i liczby lekarzy w poszczególnych kantonach.

 

System SwissDRG

Od 1 stycznia 2012 roku w Szwajcarii wprowadzono system opłat ryczałtowych SwissDRG oraz nowy sposób finansowania szpitali. System ten ma na celu uproszczenie i standaryzację finansowania opieki szpitalnej, co powinno przyczynić się do lepszej kontroli kosztów.

 

Koszty Opieki Zdrowotnej w Szwajcarii

Federalny Urząd Statystyczny (FSO) od 1985 roku publikuje roczne dane dotyczące kosztów opieki zdrowotnej. W 2018 roku całkowite koszty wyniosły 80'242 milionów franków szwajcarskich, co stanowiło 11,2% PKB.

Średnie miesięczne wydatki na opiekę zdrowotną na mieszkańca wynosiły 785 franków.

Koszty według Rodzaju Usług (2018)

 • Leczenie szpitalne: 15,548 mln CHF
 • Leczenie amburatoryjne: 20,753 mln CHF
 • Rehabilitacja: 3,823 mln CHF
 • Długoterminowa opieka: 16,374 mln CHF
 • Usługi pomocnicze: 6,188 mln CHF
 • Produkty zdrowotne: 12,214 mln CHF
 • Prewencja: 2,126 mln CHF
 • Administracja: 3,216 mln CHF

 

Przyczyny Wzrostu Kosztów Opieki Zdrowotnej

Koszty opieki zdrowotnej w Szwajcarii, podobnie jak w większości krajów zachodnich, stale rosną.

Główne przyczyny to:

 • Postęp technologiczny: Wprowadzanie nowych, zaawansowanych technologii medycznych.
 • Starzenie się społeczeństwa: Zwiększona potrzeba opieki nad starszymi osobami.
 • Niewystarczająca prewencja i zapewnienie jakości: Brak skutecznych programów prewencyjnych.
 • Decentralizacja systemu zdrowotnego: „26 systemów zdrowotnych” odpowiadających liczbie kantonów.
 • Brak koordynacji: Problemy z koordynacją między różnymi instytucjami zdrowotnymi.
 • Komercjalizacja: Rosnące koszty związane z komercjalizacją usług zdrowotnych.
 • Wzrastające oczekiwania pacjentów i świadczeniodawców: Wysokie wymagania co do jakości usług.
 • Wysokie wynagrodzenia lekarzy: Konkurencyjne wynagrodzenia wpływające na koszty.
 • Bezpośrednia sprzedaż leków przez lekarzy: Możliwość sprzedaży leków bezpośrednio przez lekarzy.
 • Konkurencja między szpitalami: Rywalizacja o pacjentów i zasoby.