Wzrost zatrudnienia w Szwajcarii w 2024 roku

W pierwszym kwartale 2024 roku zatrudnienie w Szwajcarii wzrosło o 1,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Pomimo spadku liczby wolnych miejsc pracy o 9,7%, ogólne perspektywy zatrudnienia pozostają pozytywne.
Wzrost zatrudnienia w Szwajcarii w 2024 roku

Zatrudnienie w Szwajcarii kontynuuje pozytywny trend w 2024 roku, z większą liczbą miejsc pracy stworzonych w pierwszym kwartale. Według danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny, liczba zatrudnionych wzrosła o 1,8% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 5,48 miliona osób. Warto zauważyć, że liczba wolnych miejsc pracy spadła o 9,7% do 114,300.

Oba sektory gospodarki, wtórny (przemysł i budownictwo) oraz trzeciorzędny (usługi), przyczyniły się do wzrostu zatrudnienia. W sektorze usług zatrudnienie wzrosło o 2,0%, co przekłada się na 4,35 miliona osób. W sektorze przemysłowym i budowlanym liczba zatrudnionych wzrosła o 0,7%, osiągając 1,13 miliona osób.

Sezonowo skorygowany wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału, co oznacza, że łącznie zatrudnionych jest 5,51 miliona osób. Przeliczone na pełne etaty, całkowite zatrudnienie w Szwajcarii wyniosłoby 4,27 miliona pełnoetatowych miejsc pracy, co stanowi wzrost o 1,4% w porównaniu do poprzedniego roku.

Mimo że wskaźnik perspektyw zatrudnienia spadł o 1,6% do poziomu 1,05 w porównaniu do ubiegłego roku, perspektywy nadal są oceniane jako pozytywne. Problemy z rekrutacją wykwalifikowanej siły roboczej nieco się zmniejszyły, choć wciąż są wyzwaniem w porównaniu historycznym.

Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w centralnej Szwajcarii, gdzie liczba miejsc pracy wzrosła o 3,6%. Jedynym regionem, w którym zatrudnienie nieznacznie spadło, jest Ticino, gdzie zanotowano spadek o 0,2%.

 

Zdjęcie: Keystone / Sven Hoppe