Rekordowy ruch i korki na drogach w 2023 roku

Natężenie ruchu na szwajcarskich drogach krajowych wzrosło w 2023 roku do 29,6 miliarda pojazdokilometrów (+1,5% w porównaniu do 2022 roku). Korki osiągnęły nowy rekord – 48 807 godzin (+22,4%). Federalny Urząd Dróg (ASTRA) podejmuje różne działania, aby poprawić płynność ruchu, jednak konieczna jest również selektywna rozbudowa dróg.
Rekordowy ruch i korki na drogach w 2023 roku

W 2023 roku natężenie ruchu na szwajcarskich drogach krajowych wzrosło do 29,6 miliarda pojazdokilometrów, co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu do roku poprzedniego.
Jednocześnie, liczba godzin spędzonych w korkach osiągnęła rekordowy poziom 48 807 godzin, co oznacza wzrost o 22,4% w porównaniu z 2022 rokiem.

Dane z raportu Federalnego Urzędu Dróg (ASTRA) pt. „Verkehrsentwicklung und Verkehrsfluss 2023” podkreślają kluczową rolę, jaką sieć dróg krajowych odgrywa w szwajcarskim systemie transportowym.
Chociaż autostrady, drogi ekspresowe i drogi trzeciej kategorii stanowią zaledwie 3% całej sieci drogowej, odpowiadają za 45% przejechanych przez pojazdy kilometrów.

W 2023 roku samochody osobowe przejechały po tych drogach około 24,9 miliarda kilometrów (+2,9%). Również ruch towarowy jest znaczącym obciążeniem dla tych dróg. 

Rok 2023 przyniósł rekordową liczbę godzin spędzonych w korkach – 48 807 godzin, z czego aż 86,7% wynikało z przeciążenia ruchu. Pomimo licznych działań podejmowanych przez ASTRA, takich jak harmonizacja prędkości czy tymczasowa zmiana pasów awaryjnych, sieć dróg krajowych jest na granicy wytrzymałości. Wzrost godzin korków o 22,4% przy jedynie 1,5% wzroście liczby przejechanych kilometrów wskazuje na potrzebę pilnych działań.

 

Zdjęcie: KEYSTONE / URS FLUEELER