Wyniki referendum z 9 czerwca 2024 roku

Inicjatywy dotyczące limitu składek zdrowotnych do 10% dochodu, obniżenia składek zdrowotnych poprzez ograniczenie kosztów oraz ochrony wolności osobistej przed przymusowymi działaniami zostały odrzucone. Zmiana ustawy o energii, mająca na celu rozwój energii odnawialnej, została przyjęta.
Wyniki referendum z 9 czerwca 2024 roku

W niedzielę, 9 czerwca 2024 roku, obywatele głosowali nad czterema ważnymi propozycjami.

Trzy z nich zostały odrzucone, a jedna zaakceptowana.

Inicjatywy i ich wyniki

Maksymalny limit 10% dochodu na składki zdrowotne:

  • Treść: Propozycja zakładała, że koszty składek zdrowotnych nie mogą przekraczać 10% dochodu gospodarstwa domowego.
  • Wynik: Odrzucona - 55,47% głosów na "nie".

 

Obniżenie składek zdrowotnych poprzez ograniczenie kosztów:

  • Treść: Propozycja miała na celu redukcję składek zdrowotnych poprzez wprowadzenie środków ograniczających koszty w systemie zdrowotnym.
  • Wynik: Odrzucona - 62,77% głosów.

     

Wolność i nietykalność cielesna:

  • Treść: Inicjatywa dotyczyła ochrony wolności osobistej i nietykalności cielesnej przed przymusowymi działaniami, jak obowiązkowe szczepienia.
  • Wynik: Odrzucona - 73,73% głosów.

 

Zmiana ustawy o energii:

  • Treść: Zmiana miała na celu zapewnienie bezpiecznego zaopatrzenia kraju w energię odnawialną.
  • Wynik: Przyjęta - 68,72% głosów.